Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

watermelons

watermelon earrings
July.the month of the months! its always so hot in Greece, this time of year,you just wish to have a tree on your own,on a beach...tree shadow is a shelter,if accompanied with a watermelon slice then you are in heaven....
watermelons were my first and best selling earrings...Enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου